This scale is still in a test regime, because we have found problems with low GSM signal and lower voltage of the power than needed. However, both two installed scales are available online at http://www.vcelyvlomu.cz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tato váha je zatím instalována pokusně a testujeme její provoz. Ukázalo se, že problémem může být kolísavý signal GSM a nižší napětí zdroje než by bylo potřeba. Pracujeme na tom. Obě váhy jsou však již dostupné online na našich webových stránkách http://www.vcelyvlomu.cz.