During this time we register only low honey income to monitored hives at all three localities. It should increase during next weeks, but it is also the time to extract some honey. This year is not suitable for bees – the amount of honey is somewhat below our amount harvested last year.
----------------------------------------------
V průběhu těchto dní registrujeme jen malý přínos sladiny do monitorovaných úlů na všech třech stanovištích. To by se ale mělo v průběhu dalších týdnů změnit. Je ale i čas odebrat včelám část zásob uloženého medu. Tento rok ale není pro včely příhodný. Množství medu je nižší než to, které jsme získali v minulém roce.