Sometimes in this time flowers are visible and beekeepers may assume that if flowers are present, the bees are happy. But not all flowers produce nectar and pollen accessible to bees. Our scales identified the longest and deepest period of the dearth at all three localities during these days.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Někdy jsou v tomto období vidět rozkvetlé rostliny a včelaři mají pocit, že když rostliny kvetou, musí být včely šťastné. Ale ne všechny květy produkují nektar a pyl dostupný pro včely. A právě v těchto dnech jsme pomocí našich úlových vah zaznamenali nejdelší a nejhlubší periodu nedostatku na všech třech lokalitách.