Our research continues. After one hard monitoring, we present the best of invasive and expansive plant species.
We have seen beautiful species such as Robinia pseudacacia, Solidago gigantea, Impatiens glandulifera, Populus x canadensis or the best - Reynoutria japonica.
You can see all kinds of photos in the photo album.
/
Naše průzkumy pokračují. Po jednom zvláště náročném vám představujeme to nejlepší z invazních a expanzivních druhů rostlin.
Potkali jsme krásné druhy jako akát, zlatobýly, netýkavku, kanadský topol nebo to nejlepší – křídlatku japonskou.
Na všechny druhy se můžete podívat ve fotoalbu.