V poslední fázi naší práce jsme uspořádali mezioborovou procházku za účasti místních. Návštěvnická skupina byla pestrá; cca 25 lidí: školáci, obyvatelé Predmieru, ředitel školy, zástupce starosty a ředitel štěrkopískovny. Pozvali jsme také hosta z CHKO Strážovské lesy. Účelem vycházky bylo vzájemné seznámení, kolektivní diskuze nad zdejšími hlavními konfliktními tématy (míra využívání veřejnosti, vliv štěrkopískovny na spodní vodu, odpadky). Ředitel podniku měl příležitost neformálně seznámit veřejnost o dalších rekultivačních plánech a osvětlit některé postupy provozovny. Přírodovědečtí experti z našeho týmu seznámili místní se zdejšími invazivními rostlinnými druhy a předložili možná řešení problému. Návštevníkům jsme prezentovali i některé výsledky a zjištění našeho projektu. Ukázali jsem hnízdní kolonii břehulí, výpěrkoviště nebo nebo jsme představili několik invazních druhů rostlin a objasnili, proč jsou velkým rizikem pro biodiverzitu. Vycházka byla provázena přátelskou a vstřícnou atmosférou. Byl dán dostatečný prostor všem zúčastněným stranám. Děkujeme!