Формування комплексів цих тварин на різних типах порушених земель відбувається повільно. З цих причин за видовим складом і кількісними характеристками комплекс батрахо- і герпетофауни Рибальського кар'єру дуже збіднений і суттєво програє регіональним показникам. Тут відмічено мешкання 1 виду земноводних і 2 видів плазунів, що сумарно складає 13,04 % видового біорізноманіття цих тварин у Дніпропетровській області. Невеличка популяція жаби озерної мешкає у водоймі, що утворилася за рахунок відкачування води в зоні видобутку граніту. Ящірка прудка в незначній кількості зустрічається в освітлених білоакацієвих насадженнях, на кам’яних розсипах і ділянках зі сформованими фітоценозами степового типу. Вуж звичайний проникає на кар’єр, розселяючись з боку Самарської затоки. Необхідно відзначити суттєву негативну роль угруповання напівбродячих собак у стримуванні росту чисельності популяції прудкої ящірки.
Як захід по підвищенню біорізноманіття можна розглядати інтродукцію сірої і зеленої ропух на ранніх імагональних стадіях, коли вони масово гинуть на автодорогах при переселенні з місць розмноження у сухопутні біотопи.